Οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατών και η συνεχόμενη πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες για εξέλιξη στον διαδικτυακό χώρο για  μια ανταγωνιστική και επιτυχημένη παρουσία στο Internet.

Μη χάνετε χρόνο και μένετε στο παρελθόν!

Συντήρηση

Η συντήρηση εξασφαλίζει μια επιτυχημένη παρουσία στο Internet.

Μάθετε περισσότερα
Ανανέωση

H ανανέωση του περιεχομένου και η προσθήκη νέου υλικού.

Μάθετε περισσότερα
Aξία

Η ιστοσελίδα έχει μεγαλύτερη αξία όταν διατηρεί την πληροφορία της επίκαιρη.

Μάθετε περισσοτρα
Λειτουργικότητα

Διατηρείστε την λειτουργικότητα του δικτυακού σας τόπου σε υψηλά επίπεδα.

Μάθετε περισσοτρα

Η συντήρηση των ιστοσελίδων σήμερα είναι μια σημαντική παράμετρος για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο Internet.

Οι εταιρικές σας ιστοσελίδες έχουν μεγαλύτερη αξία για τον επισκέπτη όταν μπορούν να διατηρούν την πληροφορία του επίκαιρη.

Συνεπώς, η ανανέωση του περιεχομένου καθώς και η προσθήκη νέων ιστοσελίδων, σύμφωνα με τις αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης, αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες.

Με τη συντήρηση, η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι μπορεί να παρουσιάζει πάντοτε νέες πληροφορίες και να διατηρεί το επίπεδο λειτουργικότητας του δικτυακού της τόπου σε υψηλά επίπεδα.

Η Just In Time σας υποστηρίζει με ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης καθώς και με συντήρηση κατ’ απαίτηση