ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία εταιρείας *
  Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας ή την επωνυμία της επιχείρησής σας.

  Πόλη *
  Συμπληρώστε την πόλη στην οποία βρίσκεται η έδρα σας π.χ.Αθήνα.

  Τηλέφωνο *
  Συμπληρώστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας π.χ.210 0000 000, 695 0000 000.

  E-mail *
  Συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας π.χ. info@test.gr, test@gmail.gr.

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

  Αντικείμενο υπηρεσιών *
  Συμπληρώστε το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η επιχείρηση σας π.χ.Ταξιδιωτικό γραφείο, Εκπαίδευση, κ.τ.λ.

  Υπάρχει ήδη website; Αν ναι συμπληρώστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας.
  Συμπληρώστε το πεδίο με ναι ή όχι. Σε περίπτωση που έχετε ήδη ιστοσελίδα συμπληρώστε τη διεύθυνση. π.χ. Ναι, www.test.gr.

  Η ιστοσελίδα που θέλετε να κατασκευάσετε πρόκειται να είναι Προσωπικής προβολής – Εταιρικής προβολής – E-shop; *

  Προσωπικής προβολήςΕταιρικής προβολήςE-shop

  Υπάρχει διαθέσιμο υλικό για την ιστοσελίδα;
  Π.χ. Κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπο, κ.τ.λ.

  Έχετε κάνει ποτέ διαφημιστικές ενέργειες;
  Π.χ. φυλλάδια, επαγγελματικοί οδηγοί, κλπ.

  Θέλετε η ιστοσελίδα σας να είναι δυναμική; *
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να έχετε πίνακα διαχείρισης με τη δυνατότητα επεξεργασίας της ιστοσελίδας σας.

  ΝαιΌχι

  Θέλετε η εισαγωγή υλικού να γίνει εξ'ολοκλήρου από εμάς;
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να εισάγουμε εμείς όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στην ιστοσελίδα σας.

  ΝαιΌχι

  Θέλετε η ιστοσελίδα σας να έχει παραπάνω από μία γλώσσες; Αν ναι, ποιες; *
  Π.χ. Ναι, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.τ.λ.

  Θέλετε να σας κατασκευάσουμε σελίδες σε κοινωνικά δίκτυα; Αν ναι, σε ποια;
  Π.χ. Ναι, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, κ.τ.λ.

  Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης;
  Σε πόσο χρόνο θέλετε να είναι έτοιμη η ιστοσελίδα σας; Π.χ. 1μήνα, 3μήνες, 6μήνες, κ.τ.λ.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

  Η ιστοσελίδα σας θα περιέχει εξειδικευμένη φόρμα επικοινωνίας;
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να υπάρχει σύνθετη φόρμα επικοινωνίας.

  ΝαιΌχι

  Η ιστοσελίδα σας θα περιέχει εξειδικευμένη αναζήτηση;
  Θέλετε στην ιστοσελίδα σας να γίνετε αναζήτηση με ειδικά πεδία/φίλτρα της επιλογής σας; Π.χ. Ναι

  ΝαιΌχι

  Η ιστοσελίδα σας θα περιέχει εγγραφή μελών;
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής μελών στην ιστοσελίδα σας.

  ΝαιΌχι

  Θέλετε η ιστοσελίδα σας να περιέχει εγγραφή σε ενημερωτικό φυλλάδιο (Newsletter);
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να υπάρχει πεδίο στην ιστοσελίδα σας που θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει εγγραφή στο Newsletter σας.

  ΝαιΌχι

  Θέλετε η ιστοσελίδα σας να περιέχει σελίδα Άρθρων (BLOG);
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να η ιστοσελίδα σας να περιέχει άρθρα, νέα, events, κ.τ.λ.

  ΝαιΌχι

  Θέλετε η ιστοσελίδα να περιέχει χάρτη της τοποθεσίας σας (Google maps);
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να ενσωματώσουμε χάρτη τοποθεσίας στην ιστοσελίδα σας.

  ΝαιΌχι

  Η ιστοσελίδα σας θα περιέχει σύστημα online κρατήσεων;
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε η ιστοσελίδα σας να δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει κράτηση online. Π.χ. εισητήρια, δωμάτια ξενοδοχείου, κ.τ.λ.

  ΝαιΌχι

  Ενδιαφέρεστε για διαφήμιση μέσω της Google (Google AdWords - Προτεινόμενη 3μηνη καμπάνια);
  Επιλέξτε "ΝΑΙ", εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στη Google.

  ΝαιΌχι

  Τι άλλες λειτουργίες θέλετε να έχει η ιστοσελίδα σας;
  Σε περίπτωση που δεν σας καλύπτει το παραπάνω ερωτηματολόγιο, σημειώστε σε αυτό το πεδίο τις επιπλέον λειτουργίες που θέλετε να έχει η ιστοσελίδα σας.

  Υπάρχει κάποιος διαθέσιμος προϋπολογισμός; *