Άνοιξε το Outlook και επέλεξε File.

step-1

Κάνε κλικ στο Add Account.

step-1

Τικάρισε το Manual setup or additional server types και κάνε κλικ στο Next.

step-1

Επέλεξε POP or IMAP και κάνε κλικ στο Next.

step-1

Εισήγαγε το Όνομα σου και την Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail Address) σου.
Επέλεξε IMAP ως τύπο λογαριασμού.
Στο Incoming mail server (IMAP), εισήγαγε mail.todomain.mou.
Στο Outgoing mail server (SMTP), εισήγαγε mail.todomain.mou.
Στο Logon Information (Στοιχεία Εισόδου) εισήγαγε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και τον κωδικό (password) που έχεις δημιουργήσει στο control panel.
Κάνε κλικ στο More Settings.

step-1

Επέλεξε Outgoing Server και τικάρισε το My outgoing server (SMTP) requires authentication.

step-1

Επέλεξε Advanced.
Στο Incoming server (IMAP) εισήγαγε 993 και επέλεξε SSL.
Στο Outgoing server (SMTP) εισήγαγε 465 και επέλεξε SSL.
Στο Root folder path εισήγαγε INBOX με κεφαλαία γράμματα.
Κάνε κλικ στο OK και ύστερα στο Next.

step-1

Κάνε κλικ στο Close.

step-1

Έχεις μόλις εγκαταστήσει επιτυχώς τον λογαριασμό σου στο Microsoft Outlook 2013. Κάνε κλικ στο Finish.

step-1