Άνοιξε το Outlook και επέλεξε Tools. Κάνε κλικ στο Account Settings.

step-1

Κάνε κλικ στο New.

step-1

Τικάρισε το Manually configure server settings or additional server types.

step-1

Κάνε κλικ στο Next.

step-1

Επέλεξε Internet E-mail.

step-1

Κάνε κλικ στο Next.

step-1

Εισήγαγε το Όνομα σου και την Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail Address) σου.

step-1

Επέλεξε IMAP ως τύπο λογαριασμού.

Για το Incoming (εισερχόμενα) mail server (IMAP), εισήγαγε mail.todomain.mou. Για το Outgoing (εξερχόμενα) mail server (SMTP), εισήγαγε mail.todomain.mou.

step-1

Για το Logon Information (Στοιχεία Εισόδου) εισήγαγε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) σου και τον κωδικό (password) που έχεις δημιουργήσει στο control panel.

step-1

Διαμόρφωση του SMTP server στο Outlook 2007

Κάνε κλικ στο More Settings.

step-1

Επέλεξε Outgoing Server και στη συνέχεια My outgoing server (SMTP) requires authentication.

step-1

Επέλεξε Advanced. Στο Incoming Server (IMAP) εισήγαγε 993 και επέλεξε SSL. Στο Outgoing server (SMTP) εισήγαγε 465 και επέλεξε SSL. Στο Root folder path εισήγαγε INBOX με κεφαλαία γράμματα.

step-1

Κάνε κλικ στο OK.

step-1

Κάνε κλικ στο Next.

step-1

Κάνε κλικ στο Finish.

step-1