Άνοιξε το Outlook και επέλεξε Tools. Κάνε κλικ στο E-mail Accounts.

step-1

Επέλεξε add a new e-mail account

step-1

Κάνε κλικ στο Next

step-1

Επέλεξε IMAP και κάνε κλικ στο Next

step-1

Εισήγαγε το Όνομά σου και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου (E-mail address).

step-1

Για το Incoming (εισερχόμενα) mail server (IMAP), εισήγαγε mail.todomain.mou. Για το outgoing (εξερχόμενα) (SMTP) server, εισήγαγε mail.todomain.mou

step-1

Στο Logon Information εισήγαγε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου και τον κωδικό (password) που έχεις δημιουργήσει στο control panel.

step-1

Διαμόρφωση του SMTP server στο Outlook. Κάνε κλικ στο More settings.

step-1

Επέλεξε Outgoing (εξερχόμενα) Server και στη συνέχεια My outgoing server (SMTP) requires authentication. Κάνε κλικ στο OK.

step-1

Κάνε κλικ στο Next

step-1

Κάνε κλικ στο Finish

step-1

Επέλεξε Advanced. Στο Incoming mail (IMAP) εισήγαγε 993 και επέλεξε This server requires an encrypted connection (SSL). Στο Outgoing server (SMTP) εισήγαγε 465 και επέλεξε This server requires an encrypted connection (SSL).

step-1